Przyczyną zapalenia trzustki jest aktywacja samotrawienia przez enzymy trzustkowe, co wywołuje ostre zapalenie, martwicę i zaburzenia metaboliczne. Powtarzające się epizody zapalenia trzustki prowadzą często do jej przewlekłego zapalenia ze zwłóknieniem, a następnie do niewydolności zewnątrzwydzielniczej i/lub cukrzycy. Objawy zapalenia trzustki to nagłe wymioty, utrata łaknienia i depresja. Badanie fizykalne może wykazać
ból w przedniej części jamy brzusznej i gorączkę. Przewlekłe zapalenie trzustki występuje u psów predysponowanych do powtarzania epizodów zapalenia trzustki, np. u psów poddanych długotrwałej terapii immonosupresyjnej lub utrzymywanych na diecie wysokotłuszczowej czy też u psów z trwałą hiperiipemią (podwyższone stężenia lipidów w surowicy wynikające z zaburzeń przemiany tłuszczowej). Stany zaostrzenia przewlekłego zapalenia trzustki mogą przypominać ostre zapalenie trzustki. Starsze psy z przewlekłym zapaleniem trzustki często nie wykazują objawów, które jednak rozwijają się w pewnym momencie jako następstwo ostrego zwłóknienia trzustki, w przebiegu którego znacznie utrudniony jest przepływ żółci do dwunastnicy. W rozpoznaniu zapalenia trzustki bierzemy pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych oraz obrazowania diagnostycznego przedniej części jamy brzusznej. Przejawy zapalenia trzustki w wynikach badań laboratoryjnych to neutrofilia, azotemia, zwiększenie aktywności w surowicy ALT, AST i ALP. Specyficzne testy dostępne do rozpoznawania zapalenia trzustki u psów to test immunoreaktywności lipazy trzustkowej w surowicy oraz testy określające aktywność w surowicy amylazy i lipazy. Immu-noreaktywność lipazy w surowicy psa o wartości powyżej 82,8 ug/L (prawidłowy przedział od 1,9 do 82,8 ug/L) świadczy o chorobie zapalnej trzustki. Zdjęcia rentgenowskie mogą wykazać zatarcie szczegółów budowy przedniej części jamy brzusznej, boczne przemieszczenie dwunastnicy, wysięk w jamie brzusznej i/lub wysięk opłucnowy.
U starszych psów trzustka jest identyfikowana ultrasonograficznie z pewnymi trudnościami. U dużych, otyłych psów lub u psów z głęboką klatką piersiową czy też z objawami bólowymi w jamie brzusznej znalezienie ultraso-nograficznego okna na trzustkę może być znacznie utrudnione.
U psów z umiarkowanym do ostrego zapaleniem trzustki podejmuje się leczenie z uwzględnieniem terapii płynami. Powinna ona utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi, uzupełnić straty wywołane przez wymioty oraz wysięk do jam ciała i utrzymać przepływ krwi przez martwiczą trzustkę. Stabilizowanie ogólnego przepływu krwi osiąga się poprzez dożylne podawanie koloidów, takich jak hetastarch lub dekstrany w dawce 10 do 20 ml/kg podawane w ciągu jednej do dwóch godzin. Naturalne karmienie psa powinno by
wstrzymane do czasu, kiedy pies nie wymiotuje od 24 godzin; później wprowadza się wodę w małych ilościach, a po niej małe ilości lek-kostrawnej diety. Jeśli nie występują wymioty, lekkostrawna dieta (np. zawierająca minimalne ilości tłuszczu i włókna, z umiarkowaną ilością łatwo-strawnych węglowodanów i białek) może być stosowana przez kilka dni przed stopniowym powrotem do właściwej diety.
W innych terapiach zapalenia trzustki wykorzystywane są środki przeciwbólowe i przedwbakteryjne (ampicylina lub cefalosporyna). Chociaż zapalenie trzustki samo w sobie rzadko jest chorobą bakteryjną, to martwicza trzustka i okołotrzustkowa tkanka tłuszczowa, wraz z miejscowym zapaleniem otrzewnej, mogą tworzyć miejsce wzrostu bakterii. Psom w okresie zdrowienia oraz psom, u których powtarzały się epizody zapalenia trzustki, mogą być również podawane kwas ursodezoksycholowy oraz antyoksydanty, np. witamina E. W ostrym zapaleniu trzustki może być niezbędne płukanie otrzewnej, które zmniejsza lityczne działanie enzymów trzustki w jamie brzusznej. Wśród komplikacji ostrego zapalenia trzustki należy zwrócić uwagę na tworzenie się martwicowej masy tkankowej (składającej się z martwych tkanek trzustki i sieci), tworzenie się ropni trzustki, zatkanie dróg żółciowych. Interwencji chirurgicznej może również wymagać ostra niedrożność pozawątrobowych przewodów żółciowych wynikająca z włókniejącego zapalenia trzustki.